قالب بزرگ پرسلن پرسلن - 800 x 1600 میلی متر - Bluezone Vitrified

800 x 1600 میلی متر