بهترین کاشی صادر کننده در هند

fork

منطقه صادرات

بازار جهانی جهانی برای کاشی های صادراتی در هر کجا

Bluezone Vitrified با یک محصول بین المللی ما در سراسر 10+ کشور صادر شده است. ما شرکت دارای انگیزه ای برای کشف بسیاری از مناطق بیشتر برای گسترش بازار بین المللی ما در صنعت کاشی، با طرح های منحصر به فرد ترکیب با تکنولوژی و آخرین روند مجموعه معیار مختلف برای صادرات محصولات ما. Bluezone پتانسیل برای ارائه بهترین است محصول در بازار بین المللی برای گسترش بال خود را در آنجا و کشف بازار. ما صادرات می کنیم کاشی کف چینی در انگلستان

کاشی صادرات جزئیات بسته بندی

GVT / PGVT Tiles

Sr.No Tile Size Coverage/box (sqm) Pieces/Box Boxes/Pallet Pallet/Container Boxes/Container Sqm/Container Weight/Box
1 600 x 600 mm 1.44 4 Pcs. 40 25 1000 1440 28 Kgs
2 600 x 1200 mm 1.44 2 Pcs. 64 Box / 10 Pallet 32 Box / 7 Pallet 17 864​ 1244.16 32 Kgs