ဒစ်ဂျစ်တယ်နံရံအုတ်မြစ် - 300 x 600 မီလီမီတာ - BlueZone vitrified

300 x 600 မီလီမီတာ