Gvt/gạch sứ

600x1200 MM SATVARIO600x1200 mm Satvario
Bluezone Carvin 600x1200 2022-ABluezone Carvin 600x1200 2022-A
Bluezone Carvin 600x1200 2022-BBluezone Carvin 600x1200 2022-B
Bluezone Carvin 600x1200 2022-CBluezone Carvin 600x1200 2022-C
Bluezone Glossy 600x1200 2022-ABluezone Glossy 600x1200 2022-A
Bluezone Glossy 600x1200 2022-BBluezone Glossy 600x1200 2022-B
Bluezone Glossy 600x1200 2022-CBluezone Glossy 600x1200 2022-C
Bluezone Glossy 600x1200 2022-DBluezone Glossy 600x1200 2022-D
Bluezone Glossy 600x1200 2022-EBluezone Glossy 600x1200 2022-E
Bluezone HIGH Glossy 600x1200 2022-ABluezone High Glossy 600x1200 2022-A
Bluezone HIGH Glossy 600x1200 2022-BBluezone High Glossy 600x1200 2022-B
Bluezone HIGH Glossy Nebula 600x1200 2022-ATinh vân bóng cao bluezone 600x1200 2022-A
Bluezone HIGH Glossy Nebula 600x1200 2022-BTinh vân cao bóng cao bluezone 600x1200 2022-b
Bluezone SUGAR 600x1200 2022Đường Bluezone 600x1200 2022
Bluezone Wood 600x1200 2022Bluezone Wood 600x1200 2022

Tấm sứ

END LESSBất tận
Master Catalogue-2Master Catalogue-2
 Master Catalogue-1Master Catalogue-1
DIAMOND GRIT MATT 1200X1200 MMDiamond Grit Matt 1200x1200 mm
DIAMOND GRIT MATT 800X1600 MMDiamond Grit Matt 800x1600 mm
DIAMOND GRIT MATT 1200X1800 MMDiamond Grit Matt 1200x1800 mm
Bluegres 1200x1800mm Matt Collection 2022Bluegres 1200x1800mm Bộ sưu tập Matt 2022
Bluegres 1200x1800mm High Glossy Collection 2022Bộ sưu tập độ bóng cao 1200x1800mm 2022
Bluegres 1200x1800mm Glossy Collection 2022Bộ sưu tập bóng loáng của Bluegres 1200x1800mm 2022
Bluegress Glossy-01 800 x 1600 mmBluressy glossy-01 800 x 1600 mm
Super High Glossy 800 x 1600 mmSiêu cao 800 x 1600 mm
High Glossy 800 x 1600 mmĐộ bóng cao 800 x 1600 mm
Carving 800 x 1600 mmKhắc 800 x 1600 mm
Bluegress Glossy-05 800 x 1600 mmBluressy-05 800 x 1600 mm
Bluegress Glossy-04 800 x 1600 mmBlueRaty Glossy-04 800 x 1600 mm
Bluegress Glossy-03 800 x 1600 mmBluressy glossy-03 800 x 1600 mm
Bluegress Glossy-02 800 x 1600 mmBlueRaty Glossy-02 800 x 1600 mm

Gạch tường gốm

12X24_MT-112x24 MT-1
12x18_Matt12x18 Matt
12X18_KT-212x18 kt-2
12X18_GL-512x18 GL-5
12X18_GL-412x18 GL-4
12X18_GL-312x18 GL-3
12X18_GL-212x18 GL-2
12X18_GL-112x18 GL-1
12x18_ENDLESS12x18 vô tận
12x24_Sugar12x24 đường
12X24_Onix-Monotone12x24 onix-monotone
12X24_KT-212x24 kt-2
12x24_Glass MultivarseKính 12x24 đa biến
12X24_MT-212x24 MT-2
12x24_Wooden12x24 gỗ
12x24_Poster-2Áp phích 12x24-2
BZ_12X12_1BZ 12x12 1
12x24_MT_MonoTone12x24 MT đơn điệu
12X24_KT-112x24 kt-1
12X24_GL-312x24 GL-3
12X24_GL-212x24 GL-2
12X24_GL-112x24 GL-1
12x24_GL_MonoTone12x24 GL đơn điệu
12x24_Fish-Flower12x24 Flower cá
12x18_Soft-Strip12x18 mềm mềm
12X18_POSTERÁp phích 12x18
12x18_Pooja12x18 Pooja
12x18_EL12x18 el
BZ_12X12_5BZ 12x12 5
BZ_12X12_4BZ 12x12 4
BZ_12X12_3BZ 12x12 3
BZ_12X12_2BZ 12x12 2

Trò chuyện whatsappx

CHÀO! Nhấp vào một trong những đại diện của chúng tôi bên dưới để trò chuyện trên WhatsApp hoặc gửi email cho chúng tôi đến export@bluezonevitrified.com

Nội địa
+91 99786 00512
Quốc tế
+91 99786 00553