Ceramic Wall Tiles

Tile Size Tile Thickness (Approx) mm No. of Tiles Per Box Sq. Mtr.Per Box Weight Per Box (Approx)
300 x 450 mm 8 6 0.81 11 Kg.
300 x 600 mm 9.50 5 0.90 14.90 Kg.

GVT/Porcelain Tiles

Tile Size Tile Thickness (Approx) mm No. of Tiles Per Box Sq. Mtr.Per Box Weight Per Box (Approx)
600 x 600 mm 9 4 1.44 28 Kg.
600 x 1200 mm 9 2 1.44 31 Kg.

Porcelain Slabs

Tile Size Tile Thickness (Approx) mm No. of Tiles Per Box Sq. Mtr.Per Box Weight Per Box (Approx)
800 x 1600 mm 9 2 2.56 52 Kg.
1200 x 1200 mm 9 2 2.88 58 Kg.
1200 x 1800 mm 9 2 4.32 92 Kg.

Trò chuyện whatsappx

CHÀO! Nhấp vào một trong những đại diện của chúng tôi bên dưới để trò chuyện trên WhatsApp hoặc gửi email cho chúng tôi đến export@bluezonevitrified.com

Nội địa
+91 99786 00512
Quốc tế
+91 99786 00553