Tấm sứ - 1200 x 1200 mm - Khắc - tự nhiên Armani Bianco | Bluezone Vitrified Pvt. Ltd.
NATURAL ARMANI BIANCO-1
Armani Bianco-2 tự nhiên
Armani Bianco-3 tự nhiên
Armani Bianco-4 tự nhiên
Tấm sứ

1200 x 1200 mm

Armani Bianco tự nhiên

tên sản phẩm :
Kiểu :
Kích cỡ :
Loạt :
Độ dày danh nghĩa :
Không có gạch trên mỗi hộp :
Khu vực bảo hiểm cho mỗi hộp :
Trọng lượng cho mỗi hộp :
Chia sẻ sản phẩm này

Không gian phù hợp

Khu vực ứng dụng Nội địa Bên ngoài
Dân cư Thương mại nhẹ Thuộc về thương mại Dân cư Thuộc về thương mại
Mặt tiền
Sàn nhà
Tường

Trò chuyện whatsappx

CHÀO! Nhấp vào một trong những đại diện của chúng tôi bên dưới để trò chuyện trên WhatsApp hoặc gửi email cho chúng tôi đến export@bluezonevitrified.com

Nội địa
+91 99786 00512
Quốc tế
+91 99786 00553