Tấm sứ - 1200 x 1200 mm - High Glossy - Florian Blue | Bluezone Vitrified Pvt. Ltd.
FLORIAN BLUE-1
Florian Blue P2
Florian Blue P3
Florian Blue P4
Tấm sứ

1200 x 1200 mm

Màu xanh Florian

tên sản phẩm :
Kiểu :
Kích cỡ :
Loạt :
Độ dày danh nghĩa :
Không có gạch trên mỗi hộp :
Khu vực bảo hiểm cho mỗi hộp :
Trọng lượng cho mỗi hộp :
Chia sẻ sản phẩm này

Không gian phù hợp

Khu vực ứng dụng Nội địa Bên ngoài
Dân cư Thương mại nhẹ Thuộc về thương mại Dân cư Thuộc về thương mại
Mặt tiền
Sàn nhà
Tường

Trò chuyện whatsappx

CHÀO! Nhấp vào một trong những đại diện của chúng tôi bên dưới để trò chuyện trên WhatsApp hoặc gửi email cho chúng tôi đến export@bluezonevitrified.com

Nội địa
+91 99786 00512
Quốc tế
+91 99786 00553