Tấm sứ khổ lớn - 900 x 1800 mm - Matt. - Sentilia Gris-1| Bluezone Vitrified Tiles

Sentilia Gris-1

Tấm sứ khổ lớn - 900 x 1800 mm - Matt. - Sentilia Gris-1

Sentilia Gris-1
+ 1
350 Ký tự còn lại

Nhận ước tính gạch hoàn hảo

Tính toán hộp ngói

Đôi chân
Đôi chân

Ước lượng

Sq. M. Sq. Như nhaut

Điều này có thể thay đổi trên cơ sở nhu cầu thực tế của bạn.
Đây chỉ là tính toán khoảng.

X ft.

Y ft.

Lời khuyên

  • Kích thước chiều dài và chiều rộng là trong feet.
  • 1 feet = 0,3048 mét
  • 1 mét = 3,28084 feet
  • 1 mét = 100 cm
  • 1 centimet = 0,01 mét
coming soon