قالب بزرگ پرسلن پرسلن - 1200 x 1200 میلی متر - Bluezone Vitrified

1200 x 1200 میلی متر